Ornament
Logo Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny
                            PEDAGOGICKÉ DOKUMENTY K SJL
                                                                                   SLOVENSKÁ
                                                                                       ASOCIÁCIA
                                                                                            UČITEĽOV
                                                                                                SLOVENČINY

Upravené k dňu 1. 9. 2011, stiahnuté zo stránok ŠPÚ a NÚCEM

ISCED 1 - 1. stupeň ZŠ   

Štátny vzdelávací program: stiahnuť

Rámcové učebné plány - ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským: stiahnuť

Rámcové učebné plány - ZŠ s vyučovacím jazykom národnostných menšín: stiahnuť

Štátny vzdelávací program (obsah) - ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským: stiahnuť   

Štátny vzdelávací program (obsah) - ZŠ s vyučovacím jazykom národnostných menšín: stiahnuť 

ISCED 2 - 2. stupeň ZŠ    

Štátny vzdelávací program: stiahnuť

Rámcové učebné plány - ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským: stiahnuť

Rámcové učebné plány - ZŠ s vyučovacím jazykom národnostných menšín: stiahnuť

Rámcové učebné plány - OG s vyučovacím jazykom slovenským: stiahnuť

Rámcové učebné plány - OG s vyučovacím jazykom národnostných menšín: stiahnuť

Štátny vzdelávací program (obsah) - ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským: stiahnuť   

Štátny vzdelávací program (obsah) - ZŠ s vyučovacím jazykom národnostných menšín: stiahnuť

ISCED 3 - gymnáziá    

Štátny vzdelávací program: stiahnuť

Rámcové učebné plány - gymnáziá s vyučovacím jazykom slovenským: stiahnuť

Rámcové učebné plány - gymnáziá s vyučovacím jazykom národnostných menšín: stiahnuť

Rámcové učebné plány - bilingválne gymnáziá: stiahnuť

Štátny vzdelávací program (obsah) - gymnáziá s vyučovacím jazykom slovenským: stiahnuť   

Štátny vzdelávací program (obsah) - gymnáziá s vyučovacím jazykom národnostných menšín: stiahnuť

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov zo SJL (platné od 2011/12): stiahnuť

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov zo SJSL (pre SŠ s vyučovacím jazykom maďarským): stiahnuť
Kritériá na hodnotenie PFIČ (maturitných slohov): stiahnuť
Pedagogické dokumenty pre nereformné ročníky nájdete TU.