Ornament
Logo Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny
                            BANKA NÁPADOV
                                                                      SLOVENSKEJ
                                                                          ASOCIÁCIE
                                                                              UČITEĽOV
                                                                                  SLOVENČINY

    TEMATICKÉ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE PLÁNY

    Na základe Vašich požiadaviek Vám ponúkam príklady na usporiadanie učiva štátneho

    vzdelávacieho programu pre ISCED 3 - gymnázium s chronologickým usporiadaním 

    učiva v literárnej zložke. Berte môj príspevok ako inšpiráciu. V prípade otázok ma ne-

    váhajte kontaktovať. Ak máte iné príklady na TVVP a chcete ich zverejniť, ozvite sa.

    PhDr. Ján Papuga, PhD.

    1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník

    MATURITNÉ ZADANIA

    Posielajte ukážky z maturitných zadaní, ktoré používate na ústnej maturitnej skúške.

Budú zverejnené v pôvodnej podobe. Zverejnené ukážky nie sú vzorom, ale slúžia

na inšpiráciu.

Zadanie na stiahnutie: 1, 2, 3, 4 ...   

    KONTROLNÉ PÍSOMNÉ PRÁCE
Námety na stiahnutie: 1, ...