Ornament
Logo Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny
                            SPONZORI
                                                     SLOVENSKEJ
                                                        ASOCIÁCIE
                                                            UČITEĽOV
                                                                SLOVENČINY

    OLYMPIÁDA SJL - CELOSLOVENSKÉ KOLO (29. - 30. 4. 2014)    

    Kníhkupectvo Martinus

    Vydavateľstvo Fragment 

    2. KONFERENCIA SAUS V ŽILINE (3. - 4. 10. 2013)

    Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana 

    OLYMPIÁDA SJL - CELOSLOVENSKÉ KOLO (24. - 25. 4. 2013)

    Vydavateľstvo Príroda

Kníhkupectvo Martinus 
Vydavateľstvo Matice slovenskej