Ornament
Logo Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny
                                ČLENOVIA - priebežne sa aktualizuje!
                                       SLOVENSKEJ
                                           ASOCIÁCIE
                                                UČITEĽOV
                                                    SLOVENČINY 

Mgr. Danka Ambrová 
Mgr. Jana Bachratá
Mgr. Zdena Balajová
Mgr. Mária Badaničová 
Daniela Balašovová
Mgr. Danica Bálintová
Mgr. Jana Bartošková
Mgr. Libuša Bednáriková
Mgr. Bencelová Jarmila
PaedDr. PhDr. Martin Bodis, PhD. 
Anna Bohuslavová 
Mgr. Martina Boleková
Mgr. Dana Brezňanová
PhDr. Jozef Brezovský
PhDr. Milada Caltíková
Ivana Čermáková
Mgr. Nadežda Čičmancová
PhDr. Xénia Činčurová, PhD.
Mgr. Miriam Čuntalová
Mgr. Jana Csibová 
Mgr. Brigita Csókásová
Mgr. Lenka Čederlová
PaedDr. Mária Dršková 
Mgr. Eva Dušková
Mgr. Alžbeta Durayová
PaedDr. Vlasta Ďurfinová
Mgr. Elena Ďurčíková
Mgr. Anastázia Džoganíková
Mgr. Zuzana Fašková
Mgr. Jozef Fedor
PaedDr. Darina Fedorová
Mgr. Lýdia Ferdinandyová
Mgr. Dana Filipková
PaedDr. Eva Frišová
PaedDr. Nataša Galková
Jana Gelatíková
Mgr. Viera Genčanská-Vincová
Mgr. Eva Gregáňová
Mgr. Adriana Guothová
Mgr. Lucia Gurbáľová
Mgr. Beáta Habánová
PhDr. Silvia Hajdúová
PaedDr. Jana Hajtášová 
PhDr. Katarína Hincová, PhD.
Mgr. Andrea Hocmanová
Mgr. Jana Hrabovská
Mgr. Marcela Hrapková
PhDr. Daniela Hrehová, PhD.
Mgr. Martina Hrianková
Mgr. Mária Hrnčiarová
Mgr. Branislav Hudcovský
Mgr. Soňa Hurajtová
Mgr. Ľubica Hybenová
PhDr. Soňa Chrenková
PhDr. Ingrid Ilčisková, PhD.
PhDr. Zuzana Istvánová
Perla Ivaničová
Mgr. Jahodová Anna 
PhDr. Magdaléna Jentnerová
PaedDr. Alena Juchová
Helena Kačová
Mgr. Marta Kadrabová
PaedDr. Mariana Kamenská
Mgr. Nadežda Kašiarová
PaedDr. Emília Kašperová 
PaedDr. Lívia Kaššajová
Mgr. Dušan Kazimír, PhD.
PaedDr. Miroslava Kaliňáková
Mgr. Blažena Kocholová
PaedDr. Jaroslava Koníčková
Alena Koroľová
Lenka Koťková
Magda Kováčiková
Mgr. Vlasta Koudelová
Mgr. Terézia Královičová
Mgr. Kratochvílová Gabriela
PhDr. Magdaléna Krejčírová
Magdaléna Kresanková
Mgr. Alena Kubašková
Katarína Kučmová
Mgr. Alžbeta Kucháreková
Mgr. Terézia Lampartová
Prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.
Mgr. Renáta Lukačková
PaedDr. Eva Luptáková 
Mgr. Erika Machová
PhDr. Elena Macková
PhDr. Mária Macková
Eva Magnová
Mgr. Dagmar Machovcová
Mgr. Lenka Majerová
PhDr. Beáta Makovická
Mgr. Jana Marcinčinová
Mgr. Helena Marczellová
Miroslav Marko
Mgr. Iveta Matulová
PaedDr. Mária Melichárová
Mgr. Nadežda Miháliková
PhDr. Ľubomíra Miháliková, CSc.
Mgr. Marián Mišík
PaedDr. Gabriela Mišíková
Mgr. Zuzana Miškovičová
Mgr. Ing. Danica Mjartanová
Mgr. Jana Mňahočáková
Mgr. Darina Molnárová
PhDr. PaedDr. Peter Mráz, PhD. 
Mgr. Anna Mrázová
Mgr. Eva Nociarová
Mgr. Oľga Novotná
Lucia Olosová
Mgr. Renáta Ondrejková
Mgr. Viera Ondrúšková
PhDr. Helena Oslovičová
PaedDr. Jaroslava Oravcová
PaedDr. Darina Pankúchová
PhDr. Ján Papuga, PhD.
PaedDr. Beáta Pácalová
Mgr. Ján Palša 
Mgr. Gabriela Pažická
Mgr. Eva Péteryová
Mgr. Daniela Petríková
Mgr. Miroslava Petríková
Marta Pfeilerová
Mgr. Renáta Piskunová
Mgr. Mária Podivinská
PhDr. Alena Polakovičová
PhDr. Brigita Povrazníková 
Iva Posluchová
Ľubomíra Pšenčíková
Edita Pucovská
Mgr. Alena Rezníková
Mgr. Mária Roháčková
Mgr. Viera Sabová
Mgr. Dagmar Sikulová
Mgr. Ľubica Silvanová
PhDr. Daniela Sivá
Mgr. Iveta Sládeková
Mgr. Andrea Slučiaková
PaedDr. Beáta Solčanská
Mgr. Otília Staničárová
PaedDr. Jana Stanková
Mgr. Andrea Stempelová
PhDr. Eva Struhárová
Mgr. Béla Susla
Mgr. Katarína Súderová
PaedDr. Štefan Šimko
PhDr. Eva Šipošová
Mgr. Soňa Škodáčková
Mgr. Mária Šuflitová
Mgr. Alžbeta Šurinová
Mgr. Ivana Šútorová
Mgr. Soňa Svienta
Mgr. Viktor Tanító  
PhDr. Ján Tarábek, PhD. 
Kristína Tirpáková
Doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc.
PaedDr. Žofia Tkáčová
Mgr. Lucia Truchlá
Mgr. Oľga Tomanková
Jana Tomášková
Mgr. Ľubica Tomčíková
Mgr. Mária Trabalíková
Denisa Uherová
PhDr. Zuzana Ujházyová
PaedDr. Adriana Vaculová
PaedDr. Anna Varadinová
PhDr. Eva Vašková 
Mgr. Zuzana Vaváková
Mgr. Mária Včasná
Mgr. Eva Vernicková 
PhDr. Alice Virdzeková
Doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.
Mgr. Vlasta Volčková
PhDr. Eva Vrbanová
Mgr. Želmíra Vrchovinová
Mgr. Klára Zaťková
Mgr. Gabriela Závadská
Mgr. Renáta Železňáková
PaedDr. Eva Žibrúňová
Mgr. Miroslava Žideková